Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.
 
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže tovar vrátiť do 14 dní od dodania, na adresu prevádzky: OfficeLand, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
- v pôvodnom nepoškodenom obale s výnimkou bežného narušenia obalu pri otváraní tovaru
- nepoužívaný a nepoškodený
- kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
- spolu s dokladom o kúpe
 
Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v tejto lehote, je môže využiť nasledujúci formulár. Bližšie informácie nájdete v obchdných podmienkach https://officeland.sk/vratenie-tovaru