Vrátenie tovaru

Do 14 dní od dodania, na adresu prevádzky: OfficeLand, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava:

      - v pôvodnom nepoškodenom obale
      - nepoužívaný a nepoškodený
      - kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
      - spolu s dokladom o kúpe

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v tejto lehote, je môže využiť nasledujúci formulár.

Bližšie informácie nájdete v obchdných podmienkach