Ochrana osobných údajov

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracuváva spoločnosť: OfficeLand, s. r. o. Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136, IČ DPH: SK2020248153, prevádzkareň: Stará Vajnorská 11, 831 04, Bratislava, oddiel sro vložka číslo č.27288/B (ďalej len ,,Prevádzkujúci").

 

 1. Aké osobné údaje spracovávame?

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách, novinkách a akciách, spracúvame na tento účel vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail.

 

 1. Na aký účel spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v prvom rade za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o novinkách a akciách nami ponúkaných produktoch a službách, kontrolu kvality a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorých z týchto spôsobov:

 • cez online formulár
 • prihlásením sa na newsletter
 • začiarknutím príslušných okienok pri registrácií, pred odoslaním záväznej objednávky

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • e-mailom na shop@officeland.sk
 • poštou na adresu OfficeLand, s. r. o. Stará Vajnorská 11, 831 04  Bratislava

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 • Účtovnívctvo
  • Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.
 • E-shop
 • Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Kúpne zmluvy
 • Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Evidencia reklamácií
  • Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
  • Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Marketing
  • Údaje sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

 

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska, Českej republiky, Írska, prípadne inej krajiny EÚ. Tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

 1. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Peter Ďurian

E-mail: gdpr@officeland.sk

Tel.č.: +4212-43632533

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email gdpr@officeland.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame pritom prostriedky automatizovaného a individuálneho rozhodovania.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 18.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania  osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.