Pomáhajte nákupom

Často sa na nás obracajú neziskové organizácie s tým, že potrebujú sponzorský dar pre svoju činnosť. Ťažko je nám vybrať, koho podporiť a koho nie. Tak sme vymysleli spôsob, ako spravodlivo rozhodnúť. 

Naši zákazníci vyberú, ktorú organizáciu má OfficeLand podporiť a to priamo pri objednávke.

Pri dokončení objednávky si môžu vybrať zo zoznamu jednu neziskovú organizáciu, ktorej sa automaticky pripíše kredit vo výške 2% hodnoty objednávky bez DPH.

Za takto získané prostriedky si bude môcť nezisková organizácia vybrať akýkoľvek tovar z ponuky OfficeLandu bez toho, aby zaň zaplatila.

Podporované organizácie môžu výšku im pripísaného kreditu sledovať prostredníctvom im prideleného prístupu do aplikácie PostAffiliatePro.

V prípade, že poznáte neziskovú organizáciu, ktorú by ste chceli takýmto spôsobom podporovať, odporučte tejto organizácii, aby nám poslala kontakt na seba s krátkym popisom svojej činnosti na e-mail shop@officeland.sk, do predmetu správy je potrebné uviesť "pomahajte nakupom - registracia"

Organizácie, ktoré sú u nás registrované:

Detský Hospic Plamienok
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
Liga proti rakovine SR
Nota Bene
Plusko - Mládežnícka organizácia
Poškolák, o.z.
Rodinné centrum Prešporkovo
Mladí vedci Slovenska
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Únia materských centier
INEX Slovakia- občianske združenie
OZ Červený Nos Clowndoctors