Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti OfficeLand, s. r. o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb (ďalej len "tovar") na internetovom obchode predávajúceho. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.


Predávajúci:

OfficeLand, s.r.o.
IČO: 35 843 136, IČ DPH SK: 2020248153
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I pod vlož.č.27288/B
sídlo: Mierová 183, 821 05 Bratislava
prevádzka a poštová adresa: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
web stránka: www.officeland.sk
mail: shop@officeland.sk
telefón: 02 436 325 32 -3
fax: 02 436 325 34
 

Bankové spojenia:
Slovenská sporiteľňa: 0630344174/0900
IBAN: SK0809000000000630344174
BIC: GIBASKBX

Tatra banka: 2621073682/1100

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Kupujúci odoslaním objednávky zasiela predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim, a to potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zo svojej ponuky, ktorý si kupujúci objednal.

1.1. Objednávka tovaru:

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:
- on-line objednávka na internetovom obchode predávajúceho: www.officeland.sk
- elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: shop@officeland.sk
- poštou na adrese OfficeLand, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

V objednávke musia byť uvedené základné náležitosti:
a) meno kupujúceho (spoločnosti) s uvedením jeho presnej adresy, IČO a IČ DPH (ak je mu toto pridelené)
b) špecifikácia tovaru, jeho množstvo, prípadne balenie
c) miesto dodania tovaru, ak je odlišné ako fakturačné
d) spôsob platby (hotovosť, bezhotovostný prevod)

1.2. Akceptácia objednávky tovaru:

Predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky zaslané prvé oznámenie o prijatí objednávky z internetového obchodu predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho zašle predávajúci všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

 

2. Dodávka tovaru:

Predávajúci je povinný po záväznom akceptovaní objednávky dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Objednávky spracuje predávajúci do 24 hodín od prijatia objednávky (v pracovné dni), v závislosti od aktuálnych zásob. V prípade nedostupnosti niektorých položiek, bude zákazník kontaktovaný. Po odsúhlasení kupujúcim, tovar bude nahradený iným, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne a účelové požiadavky, tento však nesmie byť horšej kvality ako objednaný tovar.

V prípade, ak si zákazník objednáva tovar s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia dodacia lehota uvedená pri objednávanom tovare (ak nie je dohodnuté inak). Dodacie lehoty oznámené predávajúcim sú nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov zákazníka na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné.

 


2.1. Rozvoz tovaru predávajúcim v Bratislave

Rozvoz v rámci Bratislavy zabezpečuje predávajúci do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň):
a) bez poplatku pri objednávke od 60 € bez DPH
b) s poplatkom 3 € bez DPH pri objednávke do 60 € bez DPH

Dovoz do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň) platí iba pre objednávky prijaté najneskôr do 15:00 hod.

Príklad:
Pri objednaní tovaru v stredu o 15:30, bude tento tovar dodaný v piatok.
Pri objednaní tovaru v stredu o 14:30, bude tento tovar dodaný vo štvrtok.

2.2. Osobný odber


Osobný odber v prevádzke predávajúceho na Starej Vajnorskej 11 v Bratislave (areál Golden City priestor č. 23) je možný až po predchádzajúcej objednávke. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho (podľa údajov uvedených v objednávke) keď bude tovar pripravený k odberu. Objednávku si zákazník môže vyzdvihnúť počas prevádzkovej doby:

Pondelok – Štvrtok: 8:30 – 17:00
Piatok: 8:30 – 16:00
obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

 

Orientačné dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare na adrese www.officeland.sk. Ak zákazník neprevezme objednávku v lehote do 10 pracovných dní od avíza, že má svoju objednávku pripravenú k odberu, bude táto objednávka stornovaná bez možnosti odobratia tovaru, ak nebolo dohodnuté inak.

2.2.1. Nákup bez predchádzajúcej objednávky

Na prevádzke predávajúceho na Starej Vajnorskej 11 v Bratislave (areál Golden City) je možný nákup bez predchádzajúcej objednávky len v hodnote nad 20 €. Zákazník si môže zakúpiť tovar, ktorý je momentálne skladovo na prevádzke predávajúceho. O dostupnosti tovaru sa môžete vopred informovať (Sme internetový obchod a väčšinu tovaru nedržíme skladovo).

K úhrade nákupu si pripravte fakturačné údaje (firma - IČO, súkromná osoba - meno a adresa) nakoľko vystavujeme iba faktúry nie pokladničné doklady. Faktúru je možné uhradiť hotovosťou alebo platobnou kartou priamo pri nákupe tovaru v našej prevádzke.

 

2.3. Poštou

Upozorňujeme, že balíky sú doručované na prislúchajúcu pobočku Slovenskej pošty, nie priamo na adresu zákazníka.
Zaslanie tovaru poštou je limitované do 10 kg váhy objednávky. Zákazník obdrží od predávajúceho emailovú notifikáciu pred odoslaním objednávky s číslom jeho balíka, vďaka ktorému môže kontrolovať pohyb balíka na stránke www.posta.sk. O uložení balíka na pošte bude zákazník informovaný sms, alebo mailom priamo z pošty. Z tohto dôvodu je potrebné uvádzať správny mail a mobil. Avízo do poštových schránok už pošta nedáva!

 

Predávajúci si vyhradzuje právo neposielať niektorý tovar poštou, prípadne navýšiť poštovné podľa potreby (napr. tabule, mapy...).


Cena = poštovné + balné, ceny sú uvedené bez DPH:
do 2 kg ... 2,80 €

do 5 kg ... 3,20 €

do 10 kg ... 4 €


+ 1€ pri dobierke

2.4. Kuriérom

Zákazník obdrží od predávajúceho emailovú notifikáciu pred odoslaním balíka.
Pri zaslaní tovaru kuriérom závisí cena od hmotnosti objednávky. Ceny sú uvedené bez DPH:
do 5 kg ... 4 €

do 10 kg ... 4,50 €

do 20 kg ... 5 €

do 30 kg ... 6 €

do 50 kg ... 9 €

do 70 kg ... 11 €

do 100 kg ... 16 €

do 150 kg ... 20 €

do 250 kg ... 25 €

do 350 kg ... 30 €

do 500 kg ... 32 €

+ 1€ pri dobierke

Pri objednávke tovaru kurierom, alebo poštou, pod hodnotu 10€ a tovare, ktorý je na objednáku (hlavne z kategórie reklamných predmetov), si vyhradzujeme právo nezasielať tovar na dobierku. Je potrebné tovar dopredu uhradiť až potom tovar objednáme.  Toto opatrenie sme museli prijať vzhľadom na časté neprevzaté zásielky nízkej hodnoty

2.5. Rozvoz predávajúceho mimo Bratislavy

Predávajúci môže zabezpečiť rozvoz tovaru aj mimo Bratislavy. Dodacia lehota a poplatok za doručenie závisí od miesta, kde má byť tovar dodaný a od celkovej hodnoty objednávky, váha objednávky nerozhoduje:
Okruh 1 - dodávka do 3 prac. dní - zahŕňa mestá a okolie: Senec, Pezinok, Malacky, Trnava, Galanta, Šaľa, Dunajská Streda;
Pri objednávke do 150 € bez DPH je poplatok za doručenie 5 € bez DPH;
Pri objednávke od 150 € bez DPH je rozvoz bez poplatku.

Okruh 2 - dodávka do 5 prac. dní - zahŕňa mestá a okolie: Nitra, Nové Zámky, Levice, Komárno, Zlaté Moravce, Topoľčany, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Hlohovec, Piešťany;
Rozvoz predávajúci zabezpečuje iba pri objednávke od 300 € bez DPH a to bez poplatku.

Kliknite sem, otvorte si mapu a zistite o možnosti dopravy viac!

Pri väčších objednávkach (napr. paleta papiera) je možné s predávajúcim telefonicky alebo zaslaním e-mailu dohodnúť dopravu aj mimo vyššie uvedených miest individuálne, prípadne bezplatne.
Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať a zistené vady bezodkladne uplatniť.

3. Platba

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak sú účtované.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
- v hotovosti pri dodaní tovaru prostredníctvom pracovníka OfficeLandu
- v hotovosti pri dobierke kuriérovi alebo na pošte / Momentálne úhrada na dobierku nie je v ponuke.
- v hotovosti pri odobratí tovaru v prevádzke predávajúceho na Starej Vajnorskej 11 v Bratislave
- faktúra- prevodom na účet so splatnosťou podľa dohody (štandardne 7 dní) - táto možnosť je len pre zákazníkov, ktorí majú povolenú túto formu úhrady Možnosť platby na faktúru je nutné dohodnúť telefonicky, alebo mailom.
- zálohová faktúra - prevodom na účet na základe zálohovej faktúry (platba plnej sumy vopred, proforma faktúra) - až po pripísaní celej kúpnej ceny s DPH v prospech účtu spoločnosti OfficeLand je tovar expedovaný
- platba kartou (on-line) - pri dokončení objednávky budete presmerovaný na rozhranie Slovenskej sporiteľne, akceptované sú karty MasterCard a Visa  (nie je možné platiť kartou na mieste len on-line)
- tatrapay - pri dokončení objednávky budete presmerovaný na rozhranie Tatra banky

- formou leasingu pri technike – po dohode s predávajúcim, minimálna hodnota tovaru je 1000€ bez DPH
- prostredníctvom systému LYONESS Slovakia

4. Cena

Všetky ceny za tovary a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. Kúpna cena tovaru je stanovená podľa cenníku predávajúceho, platného v dobe uskutočnenia objednávky. Platné ceny sú k dispozícii na stránke www.officeland.sk. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim je uvedená vždy pri vybranom tovare. V prípade, ak sa na stránke www.officeland.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná a jeho cena sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému, prípadne preklepu sa pri tovare objaví cena "0 €" alebo "1 €", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade požiadavky na katalóg tovaru v tlačenej verzii, vie predávajúci takýto katalóg poskytnúť. Katalóg v tlačenej verzii nezahŕňa všetky tovary, ktoré predávajúci ponúka. Ceny v katalógu nemusia byť aktuálne.

4.1 Vernostný program

Každou objednávkou realizovanou on-line na stránke www.officeland.sk získa každý registrovaný zákazník (bez rozdielu fyzická osoba, firma, nezisková organizácia) možnosť zaradiť sa do vernostného programu. Úroveň zľavového levelu sa vyhodnocuje podľa výšky obratu v € vybavených objednávok za posledných 180 kalendárnych dní. Tento časový úsek nie je obmedzený kalendárnym rokom, mesiacom ani dňom v mesiaci. Vyhodnotenie neovplyvňuje ani prechod do nového kalendárneho roku.

Výška zľavy je viditeľná v nákupnom košíku ako súhrnná zľavnená suma spolu s informáciou o úrovni levelu zľavy a výške % uplatnených na jednotlivé kategórie produktov.

Vernostný program má 4 základné úrovne:

  • Level 1
  • Level 2
  • Level 3
  • Level 4

 

Level 1

Vstúpite doň, ak za posledných 180 kalendárnych dní sa hodnota Vašich objednávok pohybuje v rozmedzí 300 €  1000 € bez DPH = 360 €  1200 € s DPH. Po aktivovaní Levelu 1 sa Vám automaticky bude pri každej objednávke uplatňovať zľava 2 % na všetok neakciový tovar (zľava neplatí na kategóriu tonery).

Level 2

Vstúpite doň, ak za posledných 180 kalendárnych dní sa hodnota Vašich objednávok pohybuje v rozmedzí 1000 €  2000 € bez DPH = 1200 €  2400 € s DPH. Po aktivovaní Levelu 2 sa Vám automaticky bude pri každej objednávke uplatňovať zľava 4 % na neakciový tovar, reklamné predmety a 1 % zľava na tonery a akciový tovar.

Level 3

Vstúpite doň, ak za posledných 180 kalendárnych dní sa hodnota Vašich objednávok pohybuje v rozmedzí 2000 €  5000 € bez DPH = 2400 €  6000 € s DPH. Po aktivovaní Levelu 3 sa Vám automaticky bude pri každej objednávke uplatňovať zľava 6 % na neakciový tovar, 10 % zľava na reklamné predmety a 1 %zľava na tonery a akciový tovar.

Level 4

Vstúpite doň, ak za posledných 180 kalendárnych dní sa hodnota Vašich objednávok pohybuje nad 5000 € bez DPH = 6000 € s DPH. Po aktivovaní Levelu 4 sa Vám automaticky bude pri každej objednávke uplatňovať zľava 10 % na neakciový tovar, 15 % zľava na reklamné predmety a 2 % zľava na tonery a akciový tovar.

Zľava na tovar sa neuplatní pri registrovaných zákazníkoch Lyoness Slovakia, nakoľko podliehajú inému zľavovému systému.

Súčasťou vernostného programu je aj možnosť vyhľadať faktúru/zálohovú faktúru ku každej vybavenej objednávke vo svojom konte (Môj účet – Súbory na stiahnutie).

5. Reklamácie

Reklamácie spotrebného tovaru sú vybavované na základe Občianskeho zákonníka § 619 - 627 a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/92 Zb. Ak sa vyskytne vada na zakúpenom tovare, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania, alebo neoprávneného zásahu.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, pričom nákup je povinný preukázať predajným dokladom, alebo riadne vyplneným záručným listom.

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.

Záručné lehoty: štandardne podľa zákona (24 mesiacov), ak nie je výrobcom udané inak.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Povinnosť kupujúceho je uplatniť reklamáciu ihneď, ako zistí vadu. Ak sa vybaví reklamácia opravou veci, predlžuje sa záručná doba tovaru o dobu od uplatnenia práva na odstránenie vady do okamihu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať.

Záruka sa nevzťahuje:
- na mechanické poškodenie spôsobené nešetrným zaobchádzaním;
- na poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) alebo inými lokálnymi javmi;
- na vady spôsobené iným používaním výrobku ako je obvyklé.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak na označenú vadu bola poskytnutá zľava, nemá kupujúci právo na reklamáciu. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6. Stornovanie objednávky

6.1. Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

6.2. Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (kupujúci je na uvedenom telefónnom čísle nezastihnuteľný, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.)
b) tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a predávajúci sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 pracovných dní.

7. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v tejto lehote, je môže využiť nasledujúci formulár.

Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, je potrebné, aby ho zaslal späť na adresu OfficeLand, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava:

      - v pôvodnom nepoškodenom obale
      - nepoužívaný a nepoškodený
      - kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
      - spolu s dokladom o kúpe

Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste (doporučene neznamená odoslať tovar na dobierku). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú peniaze za tovar zaslané prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 dní v súlade s ustanoveniami zákona. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. A to za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo emailom na gdpr@officeland.sk.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom na gdpr@officeland.sk, písomne).

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, email).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

9. Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Písomným oznámením zmeny týchto VOP sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


Zmena obrázkov a informácií vyhradená:
-  Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
-  Vo všetkých produktových opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie.
-  Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu.
-  Ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu ceny, o ktorej však kupujúceho vopred upozorní formou e-mailu pri konkrétnej objednávke.

Za prípadné nejasnosti a nedorozumenia spôsobené z týchto dôvodov sa vopred ospravedlňujeme. Ak nastanú, budeme sa ich usilovať riešiť individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu a konkrétnych možností.